Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in cijfers

Glijd met je cursor over de grafiek voor de specifieke aantallen; je kunt jaartallen, periodes of variabelen selecteren, sorteren of apart weergeven door je muis ingeklikt te houden en te slepen; bekijk de grafiek full screen.
 

Gestage start

De faculteit bio-ingenieurswetenschappen zal in 1969 als faculteit aan de UGent worden aangehecht maar haar geschiedenis start al in 1920. De Vlaamse “Landbouwhoogeschool van den Staat” biedt als eerste instelling in België hoger onderwijs in het Nederlands. Het duurt even vooraleer studenten de Franstalige landbouwhogescholen van Gembloux en Leuven inruilen voor de Gentse school. 22 studenten in het openingsacademiejaar 1920/21 zijn er een vijftal jaar later 67. De eerste studenten liepen middelbare school tijdens de oorlogsjaren wat hen geen optimale vooropleiding bood voor hoger onderwijs. Het professorenkorps is daarom de eerste twee jaar opvallend mild in haar evaluaties met hoge slaagkansen tot gevolg.

Vluchtoord voor de Tweede Wereldoorlog

Net als de universiteit noteert de Landbouwhogeschool tijdens de Tweede Wereldoorlog meer studenten. Via hun inschrijving hopen jongemannen te ontsnappen aan verplichte tewerkstelling. Drie jaar op rij verdubbelen de aantallen tot 132 studenten. Daarmee is de toename aan de landbouwhogeschool relatief gezien veel groter dan aan de universiteit, allicht omdat de school minder streng is in haar toelatingsvoorwaarden. De stijging komt ook de bezetter onder ogen die paal en perk stelt aan de flexibele inschrijvingen en in 1943 zes maanden verplichte arbeidsdienst voor eerstejaarsstudenten invoert. Na de oorlog valt het studentenaantal terug tot een honderdtal, wat in vergelijking met de vooroorlogse jaren 1930 nog steeds een stevige verdriedubbeling betekent. Het ‘spook van de ontvolking’ dat de school in de jaren 1930 in de ban hield, lijkt definitief bezworen.

In het Boerenkot vind je niet alleen boerenzonen

Tegen de verwachtingen van de oprichters van de Landbouwhogeschool komen haar studenten niet hoofdzakelijk uit agrarische milieus. In de jaren 1920 maken boerenzonen 27% van de studentenpopulatie uit en in de jaren ’50 en ’60 zijn ze slechts goed voor 18%. 33% is niet afkomstig uit een boerenfamilie maar wel van het platteland. De andere helft van de studenten zijn stedelingen. Boerendochters zijn een zeldzaamheid. De eerste vrouwelijke student van de Landbouwhogeschool is Martha Geerinckx die in 1927 afstudeert als licentiaat in de landbouwwetenschappen. De eerste vrouwelijke ingenieur in de landbouwscheikunde is de française Berthe Taustein in 1938. Zij is in 1916 in Ballbronn (Alsace) geboren uit Poolse ouders. Vrouwen blijven een uitzondering in een mannelijke omgeving tot in de jaren 1960. Pas in 1972 ronden ze de kaap van 10%. Anno 2015 is de faculteit een van de weinige met een genderevenwicht.

De fusie met de UGent is boven alles een formele aangelegenheid

Aan de aanhechting van de Landbouwhogeschool bij de UGent gaan 15 jaar strategisch overleg op hogeschool-, regerings- en parlementair niveau vooraf. De fusie is in feite een organisch gevolg van het wegvallen van het onderscheid in type graden die de landbouwhogeschool en de universiteit mogen uitreiken. Op de studentenaantallen heeft de aanhechting geen opmerkelijke impact. In het fusiejaar rondt de faculteit de kaap van 300 studenten. Het stijgingspercentage van 10% in de jaren 1960 wordt ook in de jaren 1970 aangehouden. Het aantal wetenschappelijk medewerkers zal in dezelfde periode wel verdrievoudigen van 50 naar 150. 

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis UGent 
16 november 2015 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Danniau, Fien. "Faculteit bio-ingenieurswetenschappen in cijfers". UGentMemorie. Laatst gewijzigd 12.10.2022. www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-bio-ingenieurswetenschappen-in-cijfers

Methodologie

De grafieken tonen voltijdse, unieke studenten in eerste, tweede en derde opleidingscyclus.
In de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (1920/21-2016/17) zijn begrepen:

  • Rijkslandbouwhogeschool (1920-1968)
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (1969-2017)
  • Interfacultair Centrum voor Studie van Lucht, Bodem en Waterverontreiniging (ICSLBW) (1971-1980)
  • Interfacultair Centrum voor Milieusanering (ICMil) (1980-1986)

 

Bibliografie

Langendries, Elienne en Anne-Marie Simon-Van der Meersch. "50 jaar Rijkslandbouwhogeschool te Gent (1920-1969)". In Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Jubileumboek 1920-1995, uitgegeven door Erik Vandamme, 13-83. Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1995.
Lippens, A. De Rijkslandbouwhogeschool van Gent, thans de Landbouwfaculteit van de Universiteit Gent, 1918-1940. 
Rijkslandbouwhogeschool Gent: 25-jarig jubileum en inhuldiging van de nieuwe lokalen van het instituut. Maldegem: Standaert-Van Steene, s.d.

Deel deze pagina: 
Aanmaken herinneringen verbieden