UGent 20.0

Een geschiedenis vol toekomst

In 2017 viert de UGent haar tweehonderdste verjaardag. De festiviteiten werden ingeleid tijdens de opening van het academiejaar 2016-2017 op 23 september 2016 en krijgen een culminatiepunt in oktober 2017. Het programma vind je via 200.ugent.be

Het jubileum staat onder curatie van een universiteitsbrede stuurgroep UGent 1817-2017. UGentMemorie werkt sinds 2013 aan de voorbereiding van de herdenking.

200 jaar UGent: Durf her-denken

Onder het motto Durf her-denken bereidt UGentMemorie het tweehonderdjarige jubileum van de UGent 1817-2017 sinds 2010 voor. De horizon van 2017 biedt een hefboom om het verleden van de UGent, dat een rijke bron vormt van wetenschappelijk en maatschappelijk engagement te verdiepen en te communiceren naar een breed publiek.

In de aanloop naar het jubileumjaar zal UGentMemorie het ‘geheugen’ van de universitaire gemeenschap aanboren, door middel van het afnemen van interviews en het onderzoeken van het academisch erfgoed. Resultaten worden zowel op www.UGentMemorie.be als in boekvorm gepubliceerd en vormen de basis voor een veelzijdige publiekswerking.

Het project zal aan het begin van het jubileumjaar culmineren in een grote overzichtstentoonstelling in het STAM over tweehonderd jaar universiteitsgeschiedenis.

Op zoek naar geschiedenis en geheugen

Leunt je onderzoek aan bij de geschiedenis van de universiteit, haar wetenschappers of patrimonium? Gepassioneerd door de materiële of intellectuele erfenis van je vakgroep of vereniging? Dan is UGentMemorie geïnteresseerd om het via dit publicatieplatform of via een of andere activiteit mee te ondersteunen. Neem contact op via fien.danniau@ugent.be of ruben.mantels@ugent.be.

Jubileumboek

Voor UGent 1817-2017 bereidt professor Gita Deneckere (Vakgroep Geschiedenis, promotor van UGentMemorie) een jubileumboek voor met als thema het maatschappelijk engagement van de universiteit.

Projectinformatie

Durf her-denken. UGentMemorie, bouwen aan het geheugen van de UGent 1817-2017, is een Wetenschap- en Maatschappijproject van de UGent op initiatief van de Vakgroep Geschiedenis en het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Publiekshistorici Fien Danniau, Ruben Mantels en Davy Verbeke zijn de wetenschappelijk medewerkers. Het wordt gepromoot door prof. prof. dr. Gita Deneckere (Vakgroep Geschiedenis en Instituut voor Publieksgeschiedenis). Prof. dr. Christophe Verbruggen (Vakgroep Geschiedenis) en dr. Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek) zijn de co-promotoren. Het kreeg de maximale looptijd van 4 jaar: 2012 t.e.m. 2015 en kreeg een verlenging tot 2017.

Contact