UGentMemorie?

Het virtuele geheugen van de UGent

UGentMemorie is het virtuele geheugen van de UGent. Het brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa. Geregeld worden onderwerpen uitgediept in dossiers, de tentoonstellingen van dit virtuele museum.

Draaischijf

UGentMemorie is méér dan een vitrine van het verleden. Het gaat actief op zoek naar herinneringen en getuigenissen via interviews en archiefonderzoek. UGentMemorie stimuleert daarnaast onderzoekers en studenten om onderzoek te doen naar de universiteit, haar wetenschappers, gebouwen, erfgoed en kennisproductie en biedt een platform om dit onderzoek te vertalen naar een breder publiek. UGentMemorie organiseert zelf geregeld activiteiten die de geschiedenis van de universiteit verdiepen, bevragen of actualiseren en wil ook attenderen op de activiteiten van de erfgoedinstellingen van UGent. Ons archief van activiteiten en nieuws vind je hier.

Horizon 200 jaar UGent

Onder het motto Durf her-denken wil UGentMemorie het tweehonderdjarige jubileum van de UGent 1817-2017 op een innovatieve en aanstekelijke manier voorbereiden. Via allerlei onderzoeks- en publieksactiviteiten wordt het verleden van de UGent, dat een rijke bron vormt van wetenschappelijk en maatschappelijk engagement, geëxploreerd. Einddoel is een grote overzichtstentoonstelling.

UGentMemorialis.be

De professorendatabank UGentMemorialis is een spin-off van UGentMemorie. Het bevat informatie over alle Gentse professoren (docenten, hoogleraren, gastdocenten en gastprofessoren), vanaf de oprichting in 1817 tot 2012. Het biedt gegevens over hun loopbaan en publicaties aan de UGent. Waar de bronnen en de privacy-wetgeving dat toestaan zijn biografische gegevens, portretten, informatie over de opleiding, sociale afkomst, extra-universitaire engagementen en relaties met andere professoren toegevoegd. Daarnaast biedt UGentMemorialis informatie over de soms complexe geschiedenis en evolutie van de faculteiten, instituten, scholen en vakgroepen van de UGent.

August Vermeylenjaar 2010-2011

UGentMemorie is gegroeid in de schoot van het Wetenschap en Maatschappij-project van de UGent 'August Vermeylen en zijn netwerken' (2008-2011). Een project van de Vakgroep Geschiedenis gepromoot door Gita Deneckere en Christophe Verbruggen en uitgewerkt door Fien Danniau en Ruben Mantels. Het project resulteerde in het August Vermeylenjaar 2010-2011 van de UGent. 

Team UGentMemorie

UGentMemorie is gehuisvest bij de Vakgroep Geschiedenis van de UGent en het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Het team is steeds op zoek naar projecten en onderzoek die verband houden met de brede universiteitsgeschiedenis en de erfenis van UGent-professoren. Wil je advies of ondersteuning? Publiceren of iets organiseren? Binnen of buiten de UGent? Neem dan contact op met iemand van het UGentMemorie-team:

Meer contactgegevens en contactformulier.

 Colofon