1965 Expansiewet

In juni 1964 wordt bekend dat de regering-Lefèvre-Spaak een ontwerp voor universitaire expansie voorbereidt. Het regeringsvoorstel plant het uitzwermen van de vrije universiteiten, de oprichting van rijksuniversitaire centra in Antwerpen en in Bergen en het omvormen van de katholieke hogescholen Sint-Ignatius in Antwerpen en Notre-Dame de la Paix in Namen tot universiteit. Het politieke argument voor deze expansie is dat deze vooruitgeschoven kandidaturen de hogere beroepsopleiding in de agrarische uithoeken van Vlaanderen stimuleren en het aantal Nederlandstalige deskundigen doen stijgen. Vlaanderen verliest immers nog steeds heel wat studenten aan de Franstalige universiteiten van Leuven, Brussel en Luik. De uitzwerming zal ook voor een groter levensbeschouwelijk evenwicht moeten zorgen.

De rijksuniversiteiten - Gent met rector Jan Jacques Bouckaert als voortrekker - reageren verbolgen. Rector Bouckaert voorspelt dat de universitaire expansie de UGent niet alleen studenten zal kosten, maar bovendien de rekrutering van hoog gekwalificeerd wetenschappelijk en onderwijzend personeel zal bemoeilijken, en de kredieten voor het hoger onderwijs nodeloos zal versnipperen. Het afgelasten van de officiële opening van het academiejaar 1964-1965, moties en open brieven uitgaande van de Academieraad, de Raad van Beheer, het Actiecomité van het Onderwijzend Personeel en het Fakulteiten Konvent, een studentenstaking, talrijke meetings en zelfs de ontslagaanvraag van rector Bouckaert illustreren het ongenoegen van de Gentse universitaire gemeenschap. Het protest mag niet baten. De universitaire expansiewet wordt op 18 maart door de Senaat en op 8 april 1965 door de Kamer met grote meerderheid goedgekeurd.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: