2003 Associatie Universiteit Gent

Op 29 april 2003 richten de UGent, de Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen de vzw Associatie Universiteit Gent op. De samenwerking is een gevolg van twee reorganisatietendensen van het hoger onderwijs. Ten eerste zijn er de twee Vlaamse decreten die de universiteiten (1991) en de hogescholen (1994) hervormen. Ten tweede is er de Bolognaverklaring die een Europese hogeronderwijsruimte vooropstelt en de Bachelor/Master-structuur introduceert. Om het Bolognaproces in Vlaanderen te implementeren, is er nood aan meer samenwerking tussen de universiteiten en de hogescholen. Het structuurdecreet van 2003 regelt deze samenwerkingsverbanden in de vorm van Associaties. Het betekent dat minstens één universiteit en minstens één hogeschool samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en infrastructuur. De belangrijkste effecten zijn dat de opleidingsprogramma’s op elkaar worden afgestemd, het opleidingsaanbod wordt gerationaliseerd en studenten met een Bachelordiploma vlotter kunnen doorstromen naar een Master aan één van de andere partnerinstellingen. Met zo’n 56.500 studenten vertegenwoordigt de Associatie UGent een kwart van het Vlaamse Hoger Onderwijs. De vier andere associaties zijn de Associatie K.U.Leuven, de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, de Universitaire Associatie Brussel en de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg.
De Associatie Universiteit Gent is gehuisvest in Het Pand.

[Fien Danniau]

Stijn Baert, ‘AUGent, iemand een visie?’, in: Schamper, 2005, 429, LINK.
AUGent

Onderwijs Vlaanderen
Artevelde Hogeschool
Hogeschool Gent
Hogeschool West-Vlaanderen
Vlaamse Vereniging van Studenten

Deel deze pagina: