2004 Bachelor/Master

Op 1 oktober 2004 start het eerste academiejaar in de nieuwe Bachelor/Master-structuur. De structuur is het gevolg van de Bolognaverklaring uit 1999 die een Europese hogeronderwijsruimte vooropstelt. Het hoger onderwijs in alle deelnemende Europese landen wordt voortaan volgens twee cycli georganiseerd: drie bachelorjaren en één of twee masterjaren. In België vervangt de nieuwe structuur de graduaten, kandidaturen en licentiaten. Voor de meeste academische opleidingen – die er een 2x2 jaar-structuur op na hielden – is BaMA een zeer ingrijpende hervorming met fundamentele programmawijzigingen als gevolg. De oude kandidaturen en licentiaten verdwijnen volgens het uitdovingsprincipe: wie zijn studies aanving in de oude structuur, kan die in de oude structuur en volgens het oude opleidingsprogramma verderzetten.
BaMa betekent voor de UGent ook het einde van het jaarsysteem. De laatste faculteiten die nog geen semesteriële examens organiseren, de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Letteren en Wijsbegeerte, moeten tot hun grote spijt toegeven aan het nieuwe examensysteem. Het semestersysteem heeft grote gevolgen voor het ritme van het academiejaar: omdat de examen- en vakantieperiodes elkaar zo snel opvolgen, is er minder tijd voor onbekommerd plezier – iets waar ook de horecauitbaters zich aan moeten aanpassen.

[Fien Danniau]

Bologna Process Website 2007-2010
Bologna Process Website 2010-2011
Vlaamse Vereniging voor Studenten

Deel deze pagina: