1987 Erasmus

Op 15 juni 1987 keurt de Europese Commissie het ‘Actieprogramma van de Europese Gemeenschap inzake Mobiliteit van Studenten’ (ERASMUS) goed. Het doel van ERASMUS is de samenwerking onder de EG-universiteiten te bevorderen door de mobiliteit van studenten en docenten financieel te steunen.

Tijdens het academiejaar 1988-1989 stuurt Gent zijn eerste Erasmusstudenten uit, één buitenlander komt naar Gent. Het succes gaat in stijgende lijn: tijdens het academiejaar 1990-1991 studeren 222 Gentenaars aan 80 Europese universiteiten, 125 buitenlanders volgen college aan de RUG. De Bolognaverklaring van 1999 zal studentenmobiliteit binnen Europa nog vergroten en stelt voorop dat tegen 2020 minstens 20% van de afgestudeerden in het hoger onderwijs een buitenlandse studie van drie maanden tot een jaar moeten hebben afgerond. Anno 2010 gaan er elk jaar meer dan 200.000 Europese studenten in het buitenland studeren. In 2004 ontstaat ook Erasmus Belgica, een programma dat de uitwisseling tussen Franstalige en Nederlandstalige Belgische universiteiten wil stimuleren.

Het internationale Erasmusprogramma boet na drie decennia nog niet in aan populariteit bij studenten van de UGent. Waar in 2007 nog een 500-tal studenten vertrokken voor een buitenlands verblijf, wordt in 2015 voor het eerst de kaap van 1000 studenten gerond. De UGent biedt haar studenten de keuze uit een 500-tal universiteiten. De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Geneeskunde en Economie en Bedrijfskunde zenden de meeste studenten uit. Populaire bestemmingen zijn traditioneel Spanje, Frankrijk en Italië, maar Duitsland en de Scandinavische landen maken opmars. De UGent ontvangt anno 2015 bijna 900 buitenlandse studenten, vooral Spanjaarden, Polen, Italianen en Duitsers. Zij vinden vooral hun weg naar de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Letteren en Wijsbegeerte en Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

 

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

 

Literatuur

Sara Claerhout. "Het Erasmusleven aan de Universiteit Gent: een exploratieve studie." Masterproef, Universiteit Gent, 2008.

Verbeke Davy. ‘Lof der Zotheid van Erasmus?’ In: Schamper, 2010, 489. LINK

Erasmus op www.UGent.be

Erasmus op de website van de Europese Gemeenschap

Jaarverslag Universiteit Gent, 2015. 

Deel deze pagina: