Erasmusstudenten

‘Je suis Français, Espagnol, Anglais, Danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça.’

Met deze woorden besluit Xavier, het hoofdpersonage uit dé Erasmusfilm Auberge Espagnole zijn Erasmus-ervaring. De oprichters van het Erasmusprogramma zullen het graag gehoord hebben: het bevorderen van een Europese identiteit was in 1987 een van hun ultieme motieven. Maar bovenal brak met het Europese uitwisselingsprogramma een nieuw tijdperk aan voor de internationale studentenmobiliteit.

Europese uitwisseling

Sinds 1987 stimuleert het Erasmus-programma wetenschappelijke en academische uitwisseling. Studenten die een periode van hun opleiding aan een andere universiteit willen doorbrengen, worden via ERASMUS organisatorisch en financieel gesteund. In het eerste Erasmus-academiejaar, 1988-1989, namen 3244 Europese studenten aan het programma deel. 25 jaar later wisselen 250 000 studenten, of zo’n 1% van de totale Europse studentenpopulatie, voor een semester of een jaar van universiteit.

Erasmus Mundus en Erasmus Belgica

Er zijn overigens nog een aantal andere gelijkaardige programma’s die zich inzetten voor studentenmigratie: Erasmus Mundus helpt studenten die van en naar andere continenten trekken en Erasmus Belgica organiseert uitwisselingen tussen Nederlandstalige en Franstalige Universiteiten in België. Erasmusstudenten zijn zeker niet de enige buitenlanders aan de universiteit. Via andere uitwisselingsprogramma’s stromen nog tal van andere toe om te studeren en werken in Gent. Vooral de Aziatische instroom is opmerkelijk. Er bestaan zelfs al Indonisische, Vietnamese en Chinese studentenverenigingen.

Spanjaarden, Italianen en Polen

Voor wat het Europese Erasmusprogramma betreft is Gent Vlaams koploper als ontvangende instelling. Zo’n 800 studenten, vooral Spanjaarden, Italianen en Polen, komen naar Gent en iets meer Gentse studenten vertrekken naar het buitenland. De faculteiten Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen zijn de populairste bestemmingen voor buitenlandse studenten. Net als in de 19de en 20ste eeuw is de faam van de ingenieursopleidingen een belangrijke aantrekkingskracht voor buitenlanders. De mogelijkheden om in het Engels onderwijs te volgen zijn er groter.

Culturele uitwisseling?

De korte verblijfsduur, de taalbarrière en de aparte culturele en studentikoze activiteiten aangeboden door de aparte studentenorganisaties bemoeilijken de integratie van buitenlandse studenten in de Gentse studentenpopulatie. Paradoxaal genoeg in strijd met de Erasmusgedachte worden buitenlandse studenten van dezelfde nationaliteit vaak in dezelfde gebouwen en zelfs verdiepingen ondergebracht. Over de nieuwe studentenhomes aan de Kantienberg spreken studenten soms als het ‘Spaanse ghetto’. Hun befaamde luidruchtigheid en samenscholingen haalden reeds de kranten.
(Fien Danniau)

Lees het volgende artikel in het dossier Beign Abroad>>

Deel deze pagina: 
Aanmaken herinneringen toelaten