Colofon Being Abroad

Being abroad. Buitenlandse onderzoekers aan de UGent is een fotografie- en interviewproject van UGentMemorie en maakt deel uit van de tentoonstelling 'Blijven Plakken. Meer dan 50 jaar migratie naar Gent' die georganiseerd wordt door STAM - Ghent City Museum, www.stamgent.be. Being abroad is uitgevoerd naar een concept van fotograaf Damiano Oldoni in een gezamenlijk project met de historici Fien Danniau, Lith Lefranc en Ruben Mantels. 

Hoe verwijs je naar dit dossier?
Oldini, Damiano, Fien Danniau, Lith Lefranc en Ruben Mantels. "Being Abroad. Buitenlandse studenten aan de UGent." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 25.04.2015. (www.ugentmemorie.be/dossiers/being-abroad-nl)

Bibliografie

  • Barra, J. P. 'Buitenlandse vorsers en studenten aan de R.U.G.' in: De Brug XIII(2), pp. 114-123. (Gent, 1969)
  • Claerhout, S. Het Erasmusleven aan de Universiteit Gent: een exploratieve studie, Gent, 2008 (onuitgegeven masterscriptie).
  • Dhondt, P. 'Foreign Students at Belgain Universities. A Statistical and Bibliographical Approach' In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXVIII, 2008, 1-2, pp.5-44. 
  • Langendries, E. en Simon-Vandermeersch, A. 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
  • Roels, B. Buitenlandse studenten aan Belgische Universiteiten: een onderzoek naar studentenmigratie en het Belgische beurzenbeleid 1945-1980, Gent, 2008 (onuitgegeven masterscriptie).
  • Stols, E. Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1854-1914). Gent, Archief R.U.G., 1976. (Uit het verleden van Universiteit Gent, 1)
  • Van Acker, A. Slavische studenten aan de R.U.G. (1855-1914), Gent, Archief R.U.G., 1984, (Uit het verleden van de Universiteit Gent, 18)
  • 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985), Gent, R.U.G., Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, 1986, 386 p.
  • Erasmus op www.UGent.be
  • Erasmus op de website van de Europese Gemeenschap 

Deze studies werden aangevuld met cijfermateriaal over de Gentse studentenpopulatie (1882-2009), verzameld in het Universiteitsarchief van de UGent. Daarvoor werden de cijfers uit de Jaarlijkse en Driejaarlijkse verslagen van de UGent en cijfers van de Dienst Studentenadminstratie verwerkt. 

Contact

damiano.oldoni@ugent.be, www.oldonidamiano.com
fien.danniau@ugent.be, www.ugentmemorie.be

Deel deze pagina: