Op de barricade voor seksuele emancipatie

Na het verbod van rector Bouckaert op het vertonen van illustraties tijdens de lezing 'pornografie: zin of onzin?' breekt aan de UGent op 13 maart 1969 de spreekwoordelijke Mei 68 uit. Het protest is een uiting van een wereldwijd ongenoegen bij jongeren over de heersende autoritaire normen en waarden. Studenten eisen onder andere ruimte en respect voor hun identiteit, inclusief hun seksualiteit. Ze zullen zich in de jaren 1970 organiseren in werkgroepen rond deelaspecten van seksualiteit zoals voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit, aids en abortus.

Seksuele revolutie als intergenerationeel debat

Studenten vinden aan de UGent inspiratie en steun van enkele maatschappelijke vernieuwers: gynaecoloog Michel Thiery, bioloog Lucien De Coninck en de moraalfilosofen Jaap Kruithof, Jos Van Ussel, Bob Carlier en Hugo van den Enden creëren - ook al voor 1969 - met hun baanbrekend onderzoek een wetenschappelijke basis en een taal voor de emancipatorische beweging in Gent en Vlaanderen. 

Seksuele emancipatie aan de UGent is dus geen verhaal van strijd van 'de' studenten tegen de rest. De prille vertegenwoordiging van studenten in de besturen van de UGent en het engagement van het personeel laat dialoog toe waaruit initiatieven als studentenartsen, voorlichtingsbrochures, een Home en kribbe voor gehuwde studenten en hun kinderen en de AIDS-week voortvloeien. Zelfs de conservatieve krachten - rectoren Jacques Bouckaert en Daniël Vandepitte - begrijpen dat een zekere verandering niet te stoppen is en dat ze dus maar beter mee aan het stuur van kunnen zitten. 

Maar studenten, professoren en universiteitsbestuur zijn het soms ook niet eens. Over de bezoekersregeling in de Homes bijvoorbeeld. Of over de 'radicale homoseksuelen' van De Rooie Vlinder. En over abortus. Studenten houden allerlei proteststrategieën achter de hand: van teach-ins en clandestiene pers tot straatprotesten en gebouwbezettingen.

Een blik op de jaren 1960 en 1970 leert dat de houding van jongeren, wetenschappers en bij uitbreiding de samenleving met betrekking tot seksuele identiteit dynamisch is, een resultaat van intergenerationeel debat met steeds nieuwe uitdagingen en vragen.

Fien Danniau, Lore Goovaerts en Anke Stefens
10 november 2016

 

Dit dossier komt er naar aanleiding van wereldaidsdag 1 december 2016. Het dossier is onder andere gebaseerd op de scriptie van Anke Stefens "Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit vanaf 1969." (2015). Wie mensen, episodes en initiatieven wil toevoegen kan contact opnemen via fien.danniau@ugent.be.

 

Hoe verwijs je naar dit dossier?

Stefens, Anke, Lore Goovaerts en Fien Danniau. "Op de barricade voor seksuele emancipatie." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 10.11.2016. www.ugentmemorie.be/dossiers/op-de-barricade-voor-seksuele-emancipatie

Deel deze pagina: