1974 Sekscontrole

Home Sweet Home

Niet zo gewelddadig dan de voorgaande studentenprotesten maar wel tot de verbeelding sprekend, is het verzet van de studenten tegen de sekscontrole in de homes. Van 6 maart tot 8 april 1974 bezetten 200 voorstanders van de seksuele vrijheid Home Fabiola. 

Sociale Voorziening en Huisvesting

Bij wijze van sociale voorziening voor de steeds groeiende studentenbevolking bouwt de UGent in de jaren 1960 homes voor studenten: Fabiola (1960) en Vermeylen (1971) voor meisjesstudenten aan de Overpoortstraat; Boudewijn voor jongens- en Astrid voor meisjesstudenten (1966) aan het Universitair Ziekenhuis. In een bevraging van socioloog en professor Van Vaerenberg uit 1971-1972 naar sociale voorzieningen en huisvesting spreken 50% van deze homestudenten zich uit voor gemengde homes. Daar tegenover staat dat 70% van de kotstudenten pro gemengde woonvormen is. Ook vindt 90% van de studenten dat de universiteit een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van getrouwde koppels. Aan die laatste bekommernis komt de universiteit tegemoet via de bouw van Home Heymans (1973) met 105 appartementen voor gehuwde stellen. 

Fase 1: bezoekrecht na 22 uur

In tijden van seksuele vrijheid en emancipatie zetten studentenvertegenwoordigers in 1972 het bezoekrecht in de Homes op de agenda van het Vast Bureau. Het kamerreglement schrijft voor dat gasten zich bij het onthaal moeten aanmelden en hun studentenkaart moeten afgeven. Na 22 uur moeten die bezoekers de Home verlaten en indien dat niet vrijwillig gebeurt, komt de conciërge de student uit de kamer ontzetten. De zogenaamde ‘sekscontrole’ groeit uit tot een tot de verbeelding sprekend symbooldossier. 

‘Recht op een eigen leven’

Op 6 maart 1974 gaan studenten over tot de bezetting van Home Vermeylen – het bezetten van universitaire gebouwen is tijdens dit decennium een beproefd maar weinig succesvol protestmiddel. Omdat de ontspanningszaal zich daar beter toe leent, verhuizen de studenten hun actie na enkele dagen al naar buurvrouw Home Fabiola. Tweehonderd studenten van binnen en buiten de home zingen het er letterlijk uit tot 5 april. Tijdens de bezetting organiseren de studenten voordrachten, het bezetterstoneel “Handschoen af!”, discussieavonden, een vrij podium en twee betogingen naar het rectoraat. Opvallend maar gezien de resultaten van Van Vaerenberg niet verwonderlijk: de meerderheid van de homebewoners wil niet deelnemen aan de acties. Rond de Paasvakantie  moet het ‘recht op een eigen leven’ even wijken voor examens en gaan megafoon en tenten terug in de kast. Het bewuste artikel van het reglement blijft bestaan maar zal in praktijk niet meer zo strikt worden toegepast. 

Fase 2: strijd om de gemengde homes 

Het protest tegen de sekscontroles blijkt maar een eerste fase in de strijd om gemengde homes. De tweede fase wordt ingeluid in 1978 met de publicatie van de resultaten van een enquête bij de homeraden. Daaruit blijkt dat de homestudenten onder andere geïnteresseerd zijn in gemengde homes en af willen van de tijdslimiet op bezoekers. Die regeling bepaalt dat bezoekers vanaf 7u tot 23u op de kamers mogen en zich tussen 23u en 24u moeten verplaatsen naar de gemeenschappelijke ruimte. Bezoek na middernacht is verboden. 

De homeraad van Home Astrid formuleert twee vragen bij de sociale commissie: enerzijds de vraag om een bar te installeren in de Home zodat het bezoek na 23u in een aangepaste ruimte kan plaatsvinden en anderzijds de vraag om bezoek op eigen kamer toe te laten tot 24u. De studenten zijn evenwel nog steeds niet eensgezind en sommigen reageren negatief. Beide voorstellen worden geweigerd, maar het startschot rond de gemengde homes en de bezoekuren is wel gegeven. 

De eerste gemengde homes zullen er pas komen in 1987 onder de progressieve rector Leon De Meyer. 

Fien Danniau en Anke Stefens
Vakgroep Geschiedenis UGent
13 september 2016

Hoe verwijs je naar dit artikel? 
Danniau, Fien en Anke Stefens. “1974 Sekscontrole.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 13 september 2016.

Literatuur

Anne-Marie Simon-Van der Meersch, 20 jaar RUG-studenten in actie: 1968-1988, Gent, 1988.

Vandepitte, Daniël. ‘Inhuldiging van de kinderkliniek (sic) en het Home C. Heymans. Toespraak van rector Vandepitte.’ De Brug 1973 (3) 166-170.

Van Vaerenberg, M. ‘Studentenhuisvesting en Sociale Voorzieningen aan de R.U.G. Enkele resultaten van een onderzoek (1)’ De Brug 1973 (4) 313-324.

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Rector Vandepitte speecht bij de inhuldiging van de nieuwe Home C. Heymans in september 1973

‘Dit alles in acht genomen en na straks een gemeubileerde flat te hebben bezichtigd denk ik dat de meeste aanwezigen met mij van mening zullen zijn dat de studenten in de watten worden gelegd. Het zou mij nochtans verbazen indien er uit kringen van studenten lofzangen zouden opstrijgen aan het adres van de universiteit voor deze nieuwe realisatie. De studenten, of, om preciezer te zijn, de studenten die het meest van zich laten horen, blijken immers zelden iets te ontdekken dat deugt in de universiteit. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer studenten er anders over denken, maar zij zijn kennelijk niet zo welbespraakt.’ 

(Rector Daniel Vandepitte) 

Uit: "Inhuldiging van de kinderkliniek en het Home C. Heymans", De Brug XVII, nr. 3 (1973): 168.