1972 RUG-nummer

Van september 1972 tot april 1975 verschijnt RUG-nummer, een veertiendaags algemeen studentenblad voor de UGent. Het weet zich op het heetst van de studentenbeweging- en protesten te profileren als links en progressief, altijd op de barricade. Het blad tast voortdurend de grenzen van de rectorale verdraagzaamheid af.

Opvolger van FK-nieuws

Na een woelige periode van vier jaar zet de redactie van het FK-nieuws, de studentenkrant die diende als forum voor het Fakulteiten Konvent (FK), er in april 1975 een punt achter. Het studentenblad krijgt een doorstart onder de naam RUG-nummer met Benjamin Wuyts als hoofdredacteur. Ook Koen Raes, de latere oprichter van Schamper, maakt deel uit van de redactie. Hoewel de verantwoordelijke uitgever de voorzitter van het FK blijft, wordt via de naam een algemeen studentenblad beoogt en dat ook de studenten bedient uit de nieuwe studentenwerkgroepen die naast de oude faculteitskringen ontstaan.

Seks en sancties

Hoewel het eerste RUG-nummer een stuk braver oogt dan FK-nieuws, maakt het blad zich niet geliefd bij de universitaire overheid omdat het ‘de goede naam van de universiteit in het gedrang brengt’ waarmee men doelt op de publicatie van naaktfoto’s en -tekeningen. Naar aanleiding van een naaktfoto in de editie van april 1973 dient een groep naamloze studenten een klacht in bij het parket wegens schending van goede zeden. De foto toont een naakt meisje gezeten op een naakte man, verveeld naar diens lid starend en is afkomstig uit Gandalf 47, een erotisch en vrijzinnig tijdschrift waaraan o.a. Louis Paul Boon meewerkt. De foto doet ook in de pers heel wat stof opwaaien: in Het Volk van 12 april 1973 wordt de foto als wansmakelijk bestempeld. Naar aanleiding van de aanklacht moeten hoofdredacteur Ben Wuyts en verantwoordelijk uitgever Etienne Simon zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. De dag van het proces verloopt woelig doordat de studenten die voor het gerechtsgebouw protesteren slaags raken met de gendarmes die hun spandoeken afnemen. Wuyts en Simon worden vrijgesproken, maar de rector beslist toch om de subsidies tijdelijk in te trekken.

Schamper

RUG-nummer krijgt zijn subsidie terug, maar in april 1975 is het definitief gedaan met de pret. In de editie van 27 maart 1975 wordt professor en rechtshistoricus Raoul Van Caenegem in het spraakmakende artikel ‘Kompromitterende Kompromissen’ uitgemaakt voor een ‘zwijn’. Het universiteitsbestuur kan er niet mee lachen. Het Vast Bureau van 15 april 1975 maakt gewag van een ‘bijzonder kwetsende inhoud’ en zet op voorstel van rector André Devreker de subsidiëring van RUG-nummer definitief stop. De redactieleden van RUG-nummer leggen zich bij de beslissing neer, maar beginnen meteen druk te onderhandelen over een waardige opvolger, waarbij het één en ander zou veranderen. De toenmalige benaming ‘RUG’ mag niet meer gebruikt worden en de hoofdredacteur moet worden geaffirmeerd door het Vast Bureau van de universiteit. De keuze valt op rechtsstudent Koen Raes. Eind november 1975 rolt de eerste editie van het nieuwe studentenblad Schamper over de persen. Het blad, dat tot op vandaag bestaat, zal zich in haar beginjaren ontpoppen als spreekbuis voor de sociale werkgroepen aan de UGent.

Anke Stefens
Master Geschiedenis
1 september 2016

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Stefens, Anke. “1972 RUG-nummer.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 5 maart 2019. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1972-rug-nummer

Literatuur en bronnen

De Gendt, Maarten. “Dertig jaar eigenzinnige geschiedenis van Schamper.”

Voor meer informatie zie http://www.schamper.ugent.be

Stefens, Anke. “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit vanaf 1969.” Masterproef UGent, 2015.

Deel deze pagina: