Honderd jaar 'Isis', 1913-2013

'I do not know exactly when the idea of founding a review devoted to the history of science occurred to me, but it was soon after obtaining my doctor's degree at the University of Ghent on the 11th of May 1911. The incubation lasted more than a year, the program of Isis was written in November 1912 and widely distributed before the end of that year; the first number of Isis was dated March 1913.'
- George Sarton, 'Why Isis?', september 1953


In 1913 verschijnt het eerste nummer van Isis, een wetenschappelijk tijdschrift dat honderd jaar later is uitgegroeid tot het vlaggenschip van de history of science. De stichter van het tijdschrift wordt wereldwijd beschouwd als de 'vader' van deze discipline. Hij heet George Sarton, is een geboren Gentenaar, alumnus van onze universiteit, maar heeft het grootste deel van zijn werk in de Verenigde Staten verricht, waar hij in 1956 overlijdt.

Bij gelegenheid van de honderste verjaardag van Isis portretteert UGentMemorie een reeks Gentse professoren die zich - in de lijn van Sarton - hebben gewaagd op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Vanaf 1948 flankeert het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen - dat brieven en persoonlijke voorwerpen van Sarton bewaart - hun biografie. 

                                  
 
Honderd jaar 'Isis': lees de artikelen

  1. 'The scholar and the gentle soul' - George Sarton (1884-1956)
  2. 'The Place of Science in History' - Julius Mac Leod (1857-1919)
  3. 'Your own papers are fundamental' - Albert van de Velde (1871-1956)
  4. 'Bibliograaf en chroniqueur' - Paul van Oye (1886-1969)
  5. 'The Poetics of Science' - Fernand Hallyn (1945-2009)
  6. 'Director of the Centre for the History of Science - Maarten van Dyck (°1976)
  7. Isis, 1913-2013
  8. Bibliografie en verantwoording

 [Ruben Mantels]

Deel deze pagina: