Van Der Bracht, Irène (1891-1941)

Irène Van der Bracht heeft haar plaats in de universiteitsgeschiedenis als eerste vrouwelijke hoogleraar. Niet toevallig is dat aan het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO): de meisjesstudenten daar hebben nu eenmaal een vrouwelijke docent nodig voor hun praktijkoefeningen.

Loopbaan

Irène Van der Bracht behaalt het diploma van onderwijzeres en vervolgt haar studies aan het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) van de UGent. In 1913 wordt ze licentiate lichamelijke opvoeding en mag ze als tijdelijk docente aan de universiteit beginnen. Ze wordt er belast met de cursussen Theorie en praktijk van de gymnastiek, de praktijkoefeningen voor de meisjesstudenten en Spelen en sporten. Tijdens de oorlog weigert ze les te geven onder het bestuur van de Duitse bezetter. In 1920 huwt ze met Jules Van den Ostende, de conservator van de gebouwen van de universiteit. Zij wordt de eerste vastbenoemde vrouwelijke docente aan de Gentse universiteit.

Geen loon naar werk

Nog in 1920 probeert Van der Bracht de promotie tot hoogleraar af te dwingen, maar zij stuit op het negatieve advies van rector Henri Pirenne en van de beheerder-inspecteur. Haar wedde wordt weliswaar aangepast, maar ze verdient nog steeds veel minder dan haar studenten, die na het behalen van hun diploma, in een atheneum aan de slag kunnen. Wanneer haar in 1925 ten gevolge van de gedeeltelijke vernederlandsing van de universiteit gevraagd wordt om ook de Nederlandstalige cursussen te geven, besluit ze opnieuw de promotie aan te vragen. Ditmaal komt het verzet van haar collega’s van de faculteit Geneeskunde die argumenteren dat het diploma van licentiaat lichamelijke opvoeding geen wettelijk diploma is en dat daarom de titel niet kan worden toegekend. Rector Van den Bossche en beheerder-inspecteur Roersch sluiten zich bij deze zienswijze aan, maar minister van Kunsten en Onderwijs Camille Huysmans benoemt Van der Bracht toch tot hoogleraar.
Ook buiten de universiteit is Van der Bracht actief. In 1935 is ze verslaggeefster op het zevende Internationaal Congres van de Lichamelijke Opvoeding, dat in Brussel wordt gehouden.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Van Der Bracht, Irène (1891-1941)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 21.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/van-der-bracht-irene-1891-1941

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Van der Meersch, Anne-Marie. Een universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent : een glazen plafond? Gent: Academia press, 2007

 

Type persoon: 
Deel deze pagina: