1854 Cours de Littérature Flamande

In 1854 wordt voor het eerst sinds de Belgische Omwenteling een facultatieve cursus Nederlandse Letterkunde gedoceerd in Gent. Het is de nieuwe studentenvereniging 't Zal Wel Gaan die een jaar eerder bij rector Lefebvre aandrong op de inrichting van de ‘Cours de Littérature Flamande’. Omdat ze bij hem bot vingen, richtten honderd studenten een verzoekschrift aan minister van Binnenlandse Zaken Ferdinand Piercot. Enkele maanden en parlementaire interventies later, stemt de regering in. De pers spreekt dan wel van een ‘bres in de citadel van de Franstalige wetenschap’, niemand stelt op dat moment de Franstalige universiteit in vraag. Taalminnaar en atheneumleraar Jacob Heremans en hoogleraar Constant Serrure doceren elk één uur van het nieuwe vak. Hoewel Heremans de meest populaire is van de twee, duurt het tot 1864 voor hij definitief benoemd wordt tot docent en de cursus een volwaardige leergang wordt. Bij de eerste studenten zijn Julius Vuylsteke, Emile Moyson en Tony Bergmann. Zij zullen uitgroeien tot voormannen van de Vlaamse Beweging.

[Fien Danniau]

Deel deze pagina: