Pyfferoen, Oscar (1868-1908)

Oscar Pyfferoen maakt deel uit van een nieuwe generatie professoren aan de faculteit Rechtsgeleerdheid die vorm geeft aan de opleiding in de sociale en politieke wetenschappen. Hij is er een van de weinige voorstanders van de vernederlandsing van de UGent. Pyfferoen doet onderzoek naar en engageert zich voor de organisatie en steun van middenstandsverenigingen.

Sociale en Politieke wetenschappen

Pyfferoen studeerde rechten in zijn geboortestad Gent. In 1891 werd hij ook doctor in de Politieke en Administratieve Wetenschappen en tijdens de volgende jaren ondernam hij postdoctorale studies in Nederland (1890), Berlijn (1892-1893) en Italië (1893). Pyfferoen legde zich in die periode toe op het administratief recht, waaraan hij enkele internationale vergelijkende studies wijdde.
In 1893 wordt Pyfferoen samen met Edmond Nicolaï (1849-1927), Ernest Dubois (1868-1935) en Herman de Baets (1856-1922) aan de Gentse universiteit aangeworven om vorm te geven aan een afzonderlijke opleiding in de sociale en politieke wetenschappen, met gespecialiseerde licenties in de staatswetenschappen, de bestuurswetenschappen en de sociale wetenschappen. Pyfferoen doceert vergelijkend grondwettelijk recht en Europese diplomatieke geschiedenis. In 1906 bevordert hij tot gewoon hoogleraar van de rijksuniversiteit.

Vernederlandsing van gerecht en universiteit

Pyfferoen interesseert zich voor de taalproblematiek, bestudeert het gebruik van de landstalen in het gerecht en pleit in 1898 voor de vernederlandsing van de universiteit van Gent. Hij is een gematigd flamingant, medewerker van het Rechtskundig Tijdschrift (1897) en verleent steun aan de katholieke Vlaamsgezinde studentenvereniging Rodenbach's Vrienden.

Middenstandsorganisaties

Via zijn contacten met de katholieke politicus Gerard Cooreman ligt hij mee aan de basis van de Gentse katholieke middenstandsorganisatie. Hoewel hij in 1895 verkozen wordt als opvolger in de Gentse gemeenteraad, verzaakt hij in 1896 aan dit mandaat. Pyfferoen is één van de oprichters van de Burgerkring en de drijvende kracht achter de middenstandsenquête die het stadsbestuur in 1897-1899 op het getouw zet.
Ook na de eeuwwisseling blijft hij actief meewerken in de Wetenschappelijke Afdeling en de Parliamentery Club van God en Vaderland. In 1904 organiseert hij met die kring een fel opgemerkte tentoonstelling van modern ambachtelijk alaam en in 1905 richt hij mee de Gentse Leenkas voor Kleine Werktuigen op.
Het is waarschijnlijk ook Cooreman die hem introduceert in de nationale administratie. In opdracht van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid onderneemt hij in 1896 en1897 studiereizen naar Engeland en Duitsland, waar hij het beroepsonderwijs onderzoekt. Vanuit dit onderzoek begint Pyfferoen ook over de andere aspecten van de middenstandsproblematiek te publiceren.
Pyfferoen is lid van Société d'Economie Sociale en medewerker van de Revue Sociale Catholique. In 1900 maakt hij een studiereis naar Nederland. Later wordt hij ondervoorzitter van de Vereniging tot Studie der Belangen van de Kleine Burgerij en verzorgt hij op de congressen van deze federatie enkele opmerkelijke bijdragen. Pyfferoen maakt ook deel uit van de Nationale Commissie van de Kleine Burgerij (1902-1907). Hij is voorzitter van de eerste sectie (onderwijs) en leidt de mondelinge enquête in West- en Oost-Vlaanderen.

Pyfferoen wijst op de belangrijke rol van de gemeentebesturen bij het stimuleren van de plaatselijke middenstand. Naast de reglementering van onderlinge en externe concurrentie kan de gemeente ook het middenstandsonderwijs mee organiseren en subsidiëren, en meewerken aan de vorming van een aangepast netwerk van kredietinstellingen.

Pyfferoen overlijdt op veertigjarige leeftijd in 1908.

Peter Heyrman
KADOC en KULeuven
8 april 2016

 

Deze variant van deze tekst verscheen eerder als: Heyrman, Peter. “Oscar Pyfferoen.” ODIS. Laatst gewijzigd 13.05.2015. http://www.odis.be/lnk/PS_51125.

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Heyrman, Peter. “Pyfferoen, Oscar (1868-1908)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 08.04.2016. http://www.ugentmemorie.be/personen/pyfferoen-oscar-1868-1908

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be 

Heyrman, Peter. “Oscar Pyfferoen.” ODIS. Laatst gewijzigd 13.05.2015. http://www.odis.be/lnk/PS_51125.

Vermeersch, Peter. "Oscar Pyfferoen (1868-1908)." In Université de Gand. Liber Memorialis. Notices Biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit. Gent: 1913, 438-442.

Wouters, Nico. "Pyfferoen Oscar." In Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, uitgegeven door Reginald De Schryver e.a., p. 2519 (Tielt: Lannoo, 1998).

Deel deze pagina: