1978 Onderzoeksraad

Het Koninklijk Besluit van 14 juni 1978 bepaalt dat universiteiten een Onderzoeksraad moeten oprichten als adviserend en coördinerend orgaan inzake hun onderzoeksbeleid. De nieuwe Gentse Onderzoeksraad pleit er onder andere voor om de samenwerking tussen universiteit en industrie te intensifiëren. Gehoopt wordt dat de (financiële) inbreng van de bedrijfswereld voor de broodnodige injecties voor het academisch onderzoek kan zorgen. Om de contacten te stimuleren wordt in 1980 de Dienst Interface opgericht. Een jaar later bestemt de universiteit een deel van de campus van de Toegepaste Wetenschappen in Zwijnaarde tot researchpark. Industriële researchlaboratoria en universitaire onderzoeksteams kunnen er samen aan spitstechnologisch onderzoek doen. Een eerste project in die zin, Centexbel, is in 1989 operationeel. Eind 1988 besluit de universiteit, samen met enkele bedrijven en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, te participeren in de oprichting van een Incubatie- en Innovatiecentrum, eveneens in het researchpark. Het IIC-RUGent dat op 5 december 1991 operationeel wordt, biedt startende hoogtechnologische bedrijfjes een aangepaste locatie (kantoor- en laboratoriumruimte), en ook wetenschappelijk en technisch advies en een centrale dienstverlening. Sindsdien is de samenwerking tussen universiteit en bedrijfswereld enkel nog vergroot.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Onderzoeksraad UGent

Deel deze pagina: