1966 De Sterre, Home Astrid en Home Boudewijn

Aan De Sterre, op de gronden van wat eens een militair oefenterrein was, verrijzen vanaf het midden van de jaren 1960 de nieuwe gebouwen voor de licenties in de wetenschappen. Als eerste wordt het Laboratorium voor Kristallografie en Studie van de Vaste Stoffen in gebruik genomen op 9 juni 1966.
In datzelfde jaar wordt op 5 december het gebouwenpatrimonium van de universiteit verrijkt met twee studentenhuizen: Home Koningin Astrid (250 kamers) aan de Krijgslaan, tegenover campus De Sterre, en Home Koning Boudewijn (448 kamers) in de nabijheid van het Academisch Ziekenhuis.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Bekijk deze tijdlijn op groter formaat.

Deel deze pagina: