1817 Start van de colleges

De colleges aan de universiteit in Gent starten op 3 november 1817. Studenten kunnen zich inschrijven aan een van de vier faculteiten: Letteren en Wijsbegeerte, Rechten, Wetenschappen of Geneeskunde. Het onderwijzend personeel telt zestien professoren (waaronder negen buitenlanders), het administratieve korps dertien personeelsleden. Honderdnegentig studenten schrijven zich in tijdens het eerste academiejaar. Het Gentse stadsbestuur stelt verschillende gebouwen ter beschikking van de universiteit: het Pakhuis (Geneeskunde), het jezuïetenklooster (Letteren en Wijsbegeerte), de Baudeloobibliotheek (Rechten) en de Sint-Elooiskapel (Wetenschappen en Anatomie). Het klinisch onderwijs wordt ondergebracht in het burgerlijk gasthuis de Bijloke. De voertaal aan de universiteit is Latijn. Dat is een compromisoplossing: de zuidelijke Nederlanders zijn het Nederlands niet machtig en Willem I voelt er niets voor om de gerichtheid op Frankrijk te stimuleren door het Frans als voertaal te installeren. In 1818 wordt de taalkeuze vastgelegd in een wet: enige uitzonderingen op het Latijn worden toegestaan in de cursussen Nederlandse en Franse literatuurstudie, rechtspraktijk en economie.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: