Pien, Armand (1920-2003)

Armand Nicolas Pien studeert tijdens de Tweede Wereldoorlog wiskunde aan de Gentse universiteit. In 1942 behaalt hij het licentiaatsdiploma wiskunde, met als specialiteit astronomie. Zijn eindverhandeling gaat over kometen. Hij gaat aan de slag bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel.

Weerbericht

Wanneer in oktober 1953 het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (NIR) begint met televisie-uitzendingen, wordt in het programma van de Vlaamse televisie ook een weerbericht opgenomen. Omdat Pien op dat ogenblik bij het KMI de enige Nederlandstalige medewerker is, mag hij dit weerbericht presenteren. Hij blijft het 37 jaar lang doen en verzorgt ongeveer 5000 weerpraatjes. Ook op de radio brengt hij zijn weersvoorspellingen. Pien slaagt erin om op een eenvoudige wijze complexe atmosferische verschijnselen uit te leggen aan een groot publiek. Hij brengt de wetenschap in de huiskamer en gaat de nieuwste technische ontwikkelingen niet uit de weg. Zo begeleidt hij de televisiekijker bij de eerste stappen in het ruimtevaarttijdperk. Hij is een der eersten die de luchtdruk uitdrukt in hectopascal (hpa), in de plaats van in millibar (mb). Voorts verwerkt hij telkens een humoristische noot in zijn voorspelling.
Door deze aanpak wordt Pien een van de populairste televisiepresentatoren, met een bekendheid tot ver over de landsgrenzen. Behalve als weerman treedt hij ook op als presentator van diverse amusementsprogramma’s en van een veelbekeken quiz. Dit belet Pien niet om in de laatste decennia van de twintigste eeuw duidelijke standpunten in te nemen in verband met een aantal gebeurtenissen (zoals de kernramp in Tsjernobyl) en fenomenen (zoals het broeikaseffect). Hij keert zich ook onverbloemd tegen pseudowetenschappen als astrologie en geloof in ufo’s.

Volkssterrenwacht

Pien is medestichter en bestuurslid van de vzw Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de UGent. Bij de opening in 1996 krijgt de sterrenwacht zijn naam. Hij staat ook aan de wieg van de Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. Voorts is hij waarnemend directeur van het Planetarium in Brussel.
In 2003 overlijdt Pien aan een hartinfarct. Tot op de laatste dag is hij in het KMI te vinden. Er is een planetoïde – 2816 Pien – naar hem genoemd.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Pien, Armand (1920-2003)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/pien-armand-1920-2003

Bibliografie

Volkssterrenwacht Armand Pien

Type persoon: 
Deel deze pagina: 

Herinneringen

Armand Pien over het uitbreken van Wereldoorlog II in mei 1940 net voor de examens in eerste zit en over koffie en cognac

'Met mijn beste vrienden medestudenten ben ik toen samen gevlucht naar Frankrijk. Het was prachtig weer en we waren bij alle boeren welkom. Een probleempje hebben we wel gekend. Nog voor we in Frankrijk kwamen, werden we aangehouden door Belgische soldaten. Onze vriendengroep bestond uit studenten uit Antwerpen, Limburg, Gent en om elkaar te begrijpen spraken we A.B.N. onder elkaar. Dat kwam blijkbaar verdacht over want die Belgische soldaten zagen in ons geïnfiltreerde Duitsers die tot de vijde kolonne behoorden. Men voerde ons weg en we werden ondervraagd door een Franstalige officier. Gelukkig had die ook ooit in Gent gestudeerd, ook in de Plateaustraat. Hij had dus snel door dat we echt studenten waren en liet ons vrij. Ver in Frankrijk zijn we dan toch niet geraakt want plots zagen we voor ons de Duitsers opdagen die vanuit Frankrijk zelf kwamen. Op een boerderij, bij père Aristide hebben we leren koffie drinken met cognac. Toen we na een maand vluchten terugkeerden naar Gent konden we alleen nog koffie drinken als er ook cognac in was. Mijn moeder viel bijna omver. Van examens is dan niet veel meer in huis gekomen. Het werd dus september.' 

(Armand Pien in kranteninterview 22.03.1988, krant onbekend)
 

Armand Pien over een bijzonder leraar in zijn laatste jaren aan het Koninklijk Atheneum aan de Baudeloo

 'Die man gaf wiskunde alsof het poëzie was! Hij deed dat zo goed dat ik liefde voor het vak heb gekregen.'

(Armand Pien in kranteninterview 22.03.1988, krant onbekend)

Armand Pien typeert zichzelf niet als een pintelierend student

 'Wiskundestudenten waren kalme mensen, geen uitbundige toestanden als in de studentenklubs Antwerpen Boven en zo. Wel hebben wij in 1938 met enkele studenten de Wis- en Natuurkundige Kring nieuw leven ingeblazen. We organiseerden dan uitstapjes, voordrachten, van die dingen. Dat floreerde zeer goed.'

(Armand Pien in kranteninterview 22.03.1988, krant onbekend)