1883 Eerste steen Plateaugebouw

Door het toenemend aantal studenten in de wetenschappelijke richtingen en de invoering van practica kampt de universiteit in de Voldersstraat met een nijpend plaatsgebrek. Dankzij een buitengewoon krediet van de regering kan de universiteit een nieuw gebouwencomplex voor de faculteit Wetenschappen en de Technische Scholen optrekken. Hoogleraar en stadsarchitect Adolphe Pauli wordt belast met het ontwerpen van een majestueus Instituut van de Wetenschappen. Het gebouw verrijst in de Bataviawijk, een beluikenbuurt net buiten het drukke stadscentrum. De eerstesteenlegging wordt bijgewoond door de minister van Openbaar Onderwijs, Pierre Van Humbeeck. Zeven jaar later, op 15 november 1890, meldt Pauli aan het Gentse stadsbestuur dat het Instituut van de Wetenschappen klaar is. Het vierhoekige gebouw in neoclassicistische stijl heeft een immense oppervlakte van 14.700 m² - op dat moment is het een van de grootste gebouwen van België. Het grondplan met vleugels die zijn opgericht rond vier grote binnentuinen kan worden vergeleken met dat van de Duitse polytechnische scholen. Het Instituut van de Wetenschappen is bestemd voor de Voorbereidende en Speciale Scholen der Burgerlijke Genie en der Kunsten en Fabriekswezen en voor het theoretisch en praktisch onderwijs in de Wetenschappen.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Bekijk deze tijdlijn op groter formaat.

Deel deze pagina: