Petit, Jacques (1927-2008)

Jacques Petit was als jurist bedreven in het nijverheids- en sociaal recht. Niet enkel als lesgever en in tijdschriftbijdragen maakte hij zich hierin verdienstelijk, hij schreef ook enkele belangrijke standaardwerken. Met name over de cao-wet van 1968, sociaal procesrecht, arbeidstijdregeling en arbeidsongevallen. Zeker zijn monografie over de cao-wet is van grote waarde, aangezien Petit een rol speelde in de totstandkoming ervan als kabinetschef van minister Leon Servais. 

Criminoloog en jurist

Jacques Petit is tijdens zijn studies aan de Rijksuniversiteit Gent lid van het KVHV. Hij studeert in 1949 af als licentiaat criminologie en in 1958 behaalt hij aan dezelfde universiteit het diploma van doctor in de rechten. Na zijn studies is hij achtereenvolgens werkzaam als adjunct-adviseur bij de dienst administratieve geschillen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als sociaal bemiddelaar bij het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en als plaatsvervangend voorzitter van de werkrechtersraad van beroep in Gent. Later wordt hij benoemd in de arbeidsrechtbank van Gent waar hij vele jaren als voorzitter zal fungeren.

Nijverheidsrecht en sociaal recht

Jacques Petit wordt in 1982 docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Gent. Hij mag er wat toen nog het vak ’Nijverheidsrecht’ wordt genoemd geven; hij doceert dat vak zowel aan juristen als aan ingenieurs. Met ingang van 1 oktober 1991 wordt hij toegevoegd aan de vakgroep Sociaal Recht. Naast zijn opdracht aan de Gentse universiteit is hij ook nog buitengewoon docent aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en gastprofessor aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 1994 gaat Petit met emeritaat.

Publicist

Jacques Petit is tevens een productief auteur die het sociaal recht een aantal standaardwerken nalaat. Zijn monografie over de collectieve arbeidsovereenkomst-wet (cao-wet) van 1968 is een must voor wie zich in het collectief arbeidsrecht wil verdiepen, niet het minst omdat Jacques Petit als kabinetschef van de toenmalige PSC-minister van Tewerkstelling en Arbeid Leon Servais zeer nauw betrokken was bij het tot stand komen van de wet.

Zijn werken over sociaal procesrecht, arbeidstijdregeling en arbeidsongevallen zijn eveneens klassiekers. Zelfs op latere leeftijd blijft Jacques Petit zeer productief. Hij is een trouw medewerker van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en schrijft hierin menige belangwekkende bijdrage.

Patrick Humblet en Willy van Eeckhoutte
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht UGent
12 april 2016

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Humblet, Patrick en Willy van Eeckhoutte. "Petit, Jacques (1927-2008)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd op 01.08.2016. http://ugentmemorie.be/personen/petit-jacques-1927-2008

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be 

Petit, Jacques. Arbeidsongevallen. Mechelen: Kluwer, 2005. 

Petit, Jacques. De arbeidstijdregeling. Brugge : Die Keure, 2001.

Petit, Jacques. De collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités: commentaar bij de wet van 5 december 1968. Brussel: Reinaert, 1969.

Petit, Jacques. Sociaal procesrecht. Brugge : Die Keure, 2007.

Type persoon: 
Deel deze pagina: