2014 Ghent University Global Campus

Op 1 september 2014 gaat het eerste academiejaar van de Universiteit Gent op een buitenlandse campus van start. Op de Incheon Global Campus in Songdo, Zuid-Korea, biedt de UGent drie bachelorprogamma’s aan: Molecular Biotechnology, Environmental Technology en Food Technology. De focus ligt initieel op onderwijs, maar de UGent wil op haar ‘extended’ campus ook hoogstaand onderzoek implementeren. De internationalisering in Korea dient een hoger doel: de tentakels in Azië uitslaan en zo de UGent internationaal op de kaart zetten.

Zuid-Koreaanse campus

Naast haar Gentse vestingen betrekt de UGent drie andere campussen in België, meer bepaald in West-Vlaanderen: een ‘blauwe’ technologiecampus in Oostende (sinds 2006), een ingenieurscampus in Kortrijk (sinds 2013) en een VN-campus in Brugge (sinds 2016). Een vierde campus bevindt zich net iets verder. In 2011 sluit de UGent een akkoord met verschillende Zuid-Koreaanse partners om over te gaan tot de oprichting van een Gentse biotechnologiecampus in Songdo op de Incheon Global Campus (IGC).

De Koreaanse overheid investeert in de opleiding van haar burgers. Het land hoopt een internationale speler te worden in fundamenteel onderzoek, in plaats van vooral toegepast onderzoek in de sector van de informatietechnologie. De 'Aziatische Tijger' beroept zich hiervoor op de expertise van buitenlandse onderzoeksinstellingen en spaart de middelen niet. In Songdo, nabij de hoofdstad Seoul, verrijst in sneltempo een gigantische campus die tien prestigieuze universiteiten van over de hele wereld moet verzamelen. Koreaanse subsidies dekken de kosten van de infrastructuur, laboratoria en een groot deel van het benodigde materiaal. Dit moet buitenlandse universiteiten verleiden om zich op de campus te vestigen. De UGent hapt toe. We zijn een heel eind verwijderd van ‘ontwikkelingshulp’ waarbij vooral westerse financiële middelen de samenwerking mogelijk maken.

Ghent University Global Campus

Het is de expertise en mondiale status van de UGent op het vlak van moleculaire biotechnologie, milieutechnologie en voedseltechnologie waardoor de universiteit gewild is op de Incheon Global Campus. Met haar Ghent University Global Campus (GUGC) is de UGent de eerste Europese universiteit op de Koreaanse campus, naast drie Amerikaanse universiteiten. De activiteiten van GUGC vangen aan op 1 september 2014. Op dat moment starten voorlopig enkel de onderwijsactiviteiten. 51 eerstejaarsstudenten schrijven zich in voor het vierjarige bachelortraject. Als ze de opleiding voltooien, zullen ze een officieel UGent-diploma krijgen. De doelstelling is om op termijn ieder jaar een 200-tal studenten te laten instromen en ook niet-Koreaanse studenten uit naburige landen aan te trekken.

De permanente opleidingsstaf bestaat uit een 35-tal personen. Dit zijn vooral UGent-professoren, aangevuld met niet-Koreaanse internationale onderzoekers. Naast de permanente medewerkers wordt gewerkt met een zogenaamde ‘flying faculty’. Dit zijn UGent-professoren die tijdelijk naar Songdo afzakken om een vak in vier weken durende modules te doceren. De Koreaanse overheid wil het westerse karakter van de campus bewaren en vraagt niet meer dan 10% Koreaans personeel aan te stellen. Het is een opmerkelijk contrast met de Gentse ontwikkelingssamenwerking met de Université Nationale du Ruanda te Butare in de tweede helft van de twintigste eeuw toen de 'Afrikanisering' van het personeel een voorwaarde was voor de Rwandese overheid.  

Waarom internationaliseren?

De UGent heeft meerdere redenen om samen te werken met Korea. De Koreaanse overheid voorziet een subsidiëring van vier jaar voor de werking van de GUGC, waarna de campus financieel zelfstandig zou moeten kunnen functioneren. Behalve deze gulle financiering ziet de UGent haar kans schoon om haar internationale uitstraling te verhogen en op te klimmen in internationale universitaire rankings. De universiteit wil in Songdo hoogstaand onderzoek voeren waarvoor de faciliteiten in België soms simpelweg ontbreken. Bij de start van het derde academiejaar opent alvast een gloednieuw gebouw voor onderwijs en onderzoek met een oppervlakte van 18.000 vierkante meter. Het doel is om onderzoeksprojecten op poten te zetten waarin doctoraatsstudenten uit Gent en uit landen in de omgeving van Korea participeren. Ten slotte hoopt de UGent vanuit Songdo haar tentakels verder uit te slaan in de Aziatische regio door samenwerkingen met onderzoeksinstellingen en lokale bedrijven op touw zetten. De UGent onderhoudt in Azië bijvoorbeeld ook een langlopend partnerschap met de Vietnamese Can Tho University.

Ondermaatse slaagpercentages

Tussen theorie en praktijk staat de realiteit in de weg. De internationalisering op de Global Campus loopt niet meteen van een leien dakje. Ondanks de heel competitieve en ambitieuze onderwijscultuur in Zuid-Korea zijn er van de 51 eerstejaarsstudenten maar drie volledig geslaagd na hun eerste jaar. Slechts dertien studenten mogen in 2015 aan hun tweede jaar beginnen. Zestien hernemen hun eerste jaar volledig.

Verschillende factoren helpen de lage slaagcijfers te verklaren. Zo selecteerde het Koreaanse team verantwoordelijk voor de rekrutering te weinig kieskeurig en peilde het bijvoorbeeld niet voldoende naar de kennis van het Engels. Anderzijds lijken sommige Koreaanse studenten verblind door het aanzien van een Europees diploma en onderschatten ze de opleiding zelf. Er spelen ook cultuurverschillen. Het Koreaanse middelbare onderwijs is meer op reproductie dan op zelfstandig onderzoekend leren gericht. Deels speelt ook het waanidee dat, na de zware middelbare studies, het toegelaten worden tot de universiteit en inschrijvingsgeld betalen de grootste resterende kaap is voor het succesvol afronden van universitaire studies. Het noopt de GUGC na het eerste jaar tot het invoeren van een oriënteringsproef om de kwaliteit van de instroom te verbeteren, samen met het opdrijven van de aangeboden studiebegeleiding. 

Davy Verbeke
Vakgroep Geschiedenis UGent
21 maart 2017

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Verbeke, Davy. “2014 Ghent University Global Campus.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 21.03.2017. http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/2014-ghent-university-global-campus.

Bibliografie

Website Ghent University Global Campus

Website Incheon Global Campus

Vercruysse, Jozef en Thomas Buerman. “Interview Jozef Vercruysse en Thomas Buerman over de Ghent University Global Campus in Zuid-Korea.” Durf Denken 21 (2016): 6-11.   

Devreese, Emilie, Arthur Joos en Eva Christiaens. “Who lost Korea?Schamper 564 (2016).

Jaarverslag UGent, 2015.

Deel deze pagina: