1873 Institut de Droit International

Professor Albéric Rolin heeft een belangrijk aandeel in de oprichting in Gent van het Institut de Droit International op 8 september 1873. Het is een genootschap van rechtsgeleerden en politici uit verschillende landen met als doel de principes van het internationale recht vast te leggen. De Gentse hoogleraar François Laurent en twee alumni, de politicus Gustave Rolin-Jaequemyns en de economist Emile De Laveleye, behoren tot de stichtende leden. Professor Laurent zal in 1876 de vijfjaarlijkse staatsprijs voor morele en politieke wetenschappen ontvangen voor zijn drieëndertig delen omvattende werk Principes de droit civil. Het wordt het meest gezaghebbende standaardwerk over Burgerlijk Recht en bezorgt hem grote internationale faam. In 1904 krijgt het Institut de Droit International de Nobelprijs voor de vrede voor zijn bijdrage tot het pacifisme. Vandaag is de instelling gevestigd in Genève.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Institut de Droit International

Deel deze pagina: